Adviezen

Advies aan ondernemers en investeerders

Alleen wie alle feiten kent, kan een goed advies geven!

Wij adviseren onze klanten bij transacties op het gebied van hernieuwbare energie en helpen hen bij de uitvoering ervan.

Met onze manier van samenwerking koppelen en verbinden wij  ons succes aan onze exploitanten van zonnestroominstallaties . Wij evalueren, inspecteren, financieren en onderhandelen voor onze relaties de projecten en structureren de transactie.

Vanaf een pril stadium is het essentieel om de juiste stappen te zetten in het  traject. Wij weten als geen ander dat de  haalbaarheid van een project essentieel en herkenbaar  moet zijn  voor investeerders en verkopers van projecten. Hierdoor kunnen Waardoor investeringsbeslissingen snel genomen kunnen worden.

Ons team bestaat uit ervaren medewerkers met verschillende specialismen en een brede knowhow: economen, juristen en ingenieurs. Een schat aan ervaring ten voordele van onze relaties.

Clean Capital Energy ondersteunt haar relaties met de volgend diensten:

Het geheim van ons succes schuilt in onze transparante werkwijze met de verschillende uitgewerkte projectvoorstellen.

U selecteert het project met het meest efficiënte "in house" berekende waarderingsmodel. Gebaseerd op onze ervaring weten wij als geen ander wat de invloeden zijn van de specifieke kenmerken in de voorstellen.

De juiste financiering - een belangrijke factor voor succes

Vooral bij hernieuwbare energieprojecten  denkt men niet na over de financiering.  In nauwe samenspraak met onze potentiële relaties bespreken wij de gewenste financieringsstructuur, bereiden alle documenten voor een ‘bankable’ financiering en voeren voor u de onderhandelingen.

Technologie is niet ieders specialisme! Voor ons wel!

Voor de noodzakelijke investeringszorgvuldigheid in een zonnestroominstallatie  is het essentieel om de technische details te kennen. Wij analyseren in een uitgebreid Due Diligence rapport, de opbrengst, lay-out , evenals de technische voorschriften en eventuele risico's.

Wij kennen de juridische details!

Bij zonnestroom transacties moet een scala aan contracten worden gecontroleerd en voltooid. Met onze gespecialiseerde partners nemen wij graag de onderhandelingen naar een succesvolle afronding op ons.

Sinds de afronding van de advies mandaten en beheerovernames van projecten hebben de competenties binnen Clean Capital zich zo enorm ontwikkeld dat in 2013 is besloten om tot oprichting van Clean Capital Management GmbH over te gaan voor de combinatie van advies en beheer.

Heeft u nog meer vragen?

Wij adviseren, ondersteunen en begeleiden u graag!

Zurück zum Seitenanfang