Beheer

Operationeel beheer - onafhankelijke en vooruitblikkend

De werking van een zonnestroomenergiecentrale  is een complexe taak. Geef het beheer daarom in handen van het ervaren zonnestroom beheerteam van Clean Capital Energy. Wij hebben langdurige samenwerkingsverbanden  met onafhankelijke deskundigen en gespecialiseerde belastingconsultant organisaties, advocaten en verzekeringsmakelaars in diverse Europese landen.

Op dit moment beheren wij een substantieel aantal zonnestroomparken in Italië, Duitsland en Oostenrijk met een huidige totale capaciteit van >17 MW. Alle projecten staan in onze "in house" beheerde databank. De beheeropdrachten die wij uitvoeren zijn op basis van  all-in overeenkomsten inclusief performance garanties. Wij verzorgen de jaarlijkse rapportages.

Wij bieden u de volgende diensten:

Meten is weten!

Voortdurend controleren en rapporteren vormen het hart van het beheer van een zonnestroominstallatie. De controle en rapportage omvat: de onderhoudsplanning, vergelijking van de nominale/werkelijke waarden, rapportage aan investeerders, banken en verzekeringsmaatschappijen, alsmede de voortdurende bewaking van de huidige omzet en een kostenanalyse m.b.t. de liquiditeit.

Duidelijke rekeningen met heldere resultaten

Bij de administratieve verwerking van de data werken we samen met gespecialiseerde bedrijven in het desbetreffende land van het Zonnestroom project. Wij verzamelen alle documenten in onze database, het controleren van de inkomende facturen en stemmen alles af met de lokale boekhoudkundige en de fiscale adviezen. Fiscale optimalisatie mogelijkheden worden voortdurend getest en de wettelijke voorschriften met name internationaal gecoördineerd en verwerkt.

Veiligheid op alle niveaus

Voor de dagelijkse werking van een zonnestroominstallatie , worden  voor de elektronica aansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten. Bij een eventuele gebeurtenis waar de verzekering van toepassing is verzorgen wij het gehele proces, professioneel, snel en gemakkelijk.

Door continue monitoring heeft u altijd volledig inzicht!

Het op afstand monitoren en beheren van uw installatie geeft ons de informatie om uw zonnestroominstallatie  optimaal te laten functioneren. Door de continue controle kunnen we voorspellingen doen van mogelijke opkomende fouten en deze vervolgens voorkomen en uw systeem optimaliseren.

In de  landen waar wij actief zijn werken we samen met gespecialiseerde regionale  dienstverleners voor zonnestroominstallaties  en kunnen wij snel reageren op foutmeldingen.


De voordelen:

  • Snelle reactie en actie op onvoorziene gebeurtenissen
  • Eén centraal loket voor antwoord van alle technische dienstverleners, nutsbedrijven, en  bewakers
  • coördinatie en organisatie van technische diensten
  • periodieke rapportage voor investeerders, eigenaren van de zonnestroominstallatie en banken.

Zurück zum Seitenanfang