Commerciële en industriële bedrijven

Zonnepanelen voor Industriële bedrijven

Voor een duurzame toekomst en samenleving, maak gebruik van zonnestroom!

Opwekking van duurzame elektriciteit uit zonnepanelen heeft wereldwijd een enorme vlucht genomen en is meer gewoon goed geworden. Met ondersteuning van de overheid  is het voor bedrijven mogelijk om te investeren in duurzame energie, opgewekt met gebruikmaking van zonnestroominstallaties. Wij adviseren om de installatie vooral te dimensioneren op het eigenverbruik, hiermee behaalt u economisch een zeer aantrekkelijk rendement. Wij rekenen het graag voor!

Met gebruikmaking van een zonnestroominstallatie geeft u een duidelijk signaal af waar u staat met uw economische doelstellingen rekening houdend met het milieu en de Europese doelstellingen. Met een zonnestroominstallatie profiteert u van een enorm exploitatiebesparingen potentieel! Voor de korte evenals op de lange termijn.

Ons aanbod is gericht op alle bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, waar het milieu hen aan het hart gaat en voor wie betaalbare energiekosten een belangrijke factor is!


Juist voor MKB bedrijven zijn stroomprijzen erg hoog. Ja, wij spreken over stroomkosten die duidelijk hoger zijn dan stroom opgewekt op eigen dak.

Het loont des te meer, wanneer men  nadenkt over een eigen  zonnestroominstallatie op het  dak, die dus niet alleen drastisch de elektriciteitskosten vermindert, maar ook gedaan wordt voor het nemen van een economisch noodzakelijke maatregel, die op de lange termijn van positieve invloed is op het succes van uw bedrijf.

Duurzame Energie Subsidie van de Overheid
Zonnestroom projecten met SDE+ subsidie loont!

Hoe werkt de Stimulering Duurzame EnergiePlus (‘SDE+’) subsidie
De Stimulering Duurzame Energiesubsidie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie in Nederland en richt zich op primaire groepen zoals bedrijven en (non-profit) instellingen. De opwekking van duurzame energie wordt gedaan uit schone, onuitputtelijke bronnen en wordt daarom ook wel ‘hernieuwbare energie’ genoemd. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Hiermee wordt bedoeld dat de producent, dus de eigenaar van het systeem, subsidie ontvangt voor de opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van de productie-installatie zoals deze wordt verleend bij een investeringssubsidie.

De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. Grijze energie is energie die is opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen. De productie van duurzaam energie is daarom ook niet altijd rendabel. De SDE+ is ervoor om het verschil van de kostprijs van grijze en duurzame energie over een periode van vijftien (15) jaar te vergoeden wanneer gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen. Het totaal aan SDE+ subsidie hangt dus af van de hoeveelheid duurzame energie die wordt geproduceerd en door uw Meetbedrijf op afstand wordt uitgelezen van een aparte Bruto Productie Meter (BPM),
Wanneer u geen aanspraak wenst te maken op uw bedrijfskapitaal dan kunt u met Clea Capital Energy een full service lease overeenkomst afsluiten met een doorlooptij gelijk aan de SDE+ doorlooptijd van 15 jaar.  Hierbij is het uitgangspunt dat u vruchtgebruik heeft van de Zonnestroom installatie tegen een overeengekomen vergoeding per jaar, die per periode vooraf gefactureerd aan u wordt gefactureerd. Na de SDE+ subsidie periode bent u eigenaar van de installatie. Voor de eigenaar/huurder van het pand is het directe voordeel het ontbreken van Transportkosten, Energiebelasting en de Opslag duurzame energie op de eigen opgewekte zonnestroom.

Vraag ons hoe wij u in SDE+ trajecten kunnen ondersteunen, adviseren en ontzorgen! mailadres: netherlands@cc-energy.com
Zurück zum Seitenanfang