Notice of Invitation/Anunț de participare: Horia1

News

Hier finden Sie Neuigkeiten und Highlights aus den
globalen Aktivitäten der CCE.

Notice of Invitation/Anunț de participare: Horia1

HORIA SOLAR INVEST ONE SRL invites you to participate with your offer for the realization the investment project “CONSTRUCTION OF PHOTOVOLTAIC PARK AND CONNECTION TO SEN “ financed by the NATIONAL RECOVERY AND RESILIENCE PLAN, Component C6. Energy, Investment Measure I.1, Supporting investments in new electricity production capacities from renewable wind and solar energy sources.

Information on the Purchaser

Company Name: HORIA SOLAR INVEST ONE SRL

Address: Timişoara Municipality, Episcop Augustin Pacha Street, No. 1, Room 1, Module 02, Office 02, Floor 3, Apartment 14, Timiş County, Postal code: 300055
Unique registration code: 44582083

Registration number in the Trade Register: J35/2803/2021, assigned on 13.07.2021

Contact: Christoph Janisch
Contacts: Phone T +43 50 264 125 | M +43 676 332 80 40, Fax – , Email C.Janisch@cc-energy.com

Means of communication: telephone, fax, email, post/ courier, website https://proiecte.pnrr.gov.ro or the company’s website. Any specifications regarding the tender will be made available to the bidders who sign and send the Non-Disclosure Agreement (NDA) to the email address C.Janisch@cc-energy.com . In this regard, after signing and submitting the Non-Disclosure Agreement (NDA) you will receive by email your login details to our cloud server (https://cloud.cce.solar/login) and you will be able to access the Dataroom folder containing the complete documentation.

The offer will be firm, the price remaining unchanged for the entire duration of the contract.
Date and deadline for submission of offers: 14.03.2023, 17.00

HORIA SOLAR INVEST ONE SRL vă invită să participați cu oferta dumneavoastră pentru realizarea proiectului de investiții „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ȘI RACORDARE LA SEN” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Componenta C6. Energie, Măsura de investiții I.1, Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară.

Informații privind Achizitorul

Denumirea: HORIA SOLAR INVEST ONE SRL
Adresa: Municipiul Timişoara, Strada Episcop Augustin Pacha, Nr. 1, Camera 1, Modul 02, Birou 02, Etaj 3, Ap. 14, Judet Timiş, Cod Poştal: 300055

Cod unic de înregistrare: 44582083

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J35/2803/2021, atribuit în data de 13.07.2021

Persoana de contact: Christoph Janisch

Date de contact: Telefon T +43 50 264 125 | M +43 676 332 80 40, Fax – , Email C.Janisch@cc-energy.com

Mijloace de comunicare: telefon, fax, email, posta/curier, pagina web https://proiecte.pnrr.gov.ro sau website-ul companiei. Orice specificatii privind achizitia se vor pune la dispozitia ofertantilor care semneaza si transmit Acordul de confidentialitate (NDA) la adresa de mail C.Janisch@cc-energy.com . In acest sens, dupa semnarea si transmiterea Acordului de confidentialitate veti primi pe mail datele de logare pe server-ul nostru cloud (https://cloud.cce.solar/login) si veti avea posibilitatea de a accesa folder-ul Dataroom care cuprinde documentatia completă.

Oferta va avea caracter ferm, prețul rămânând neschimbat pe toată durata de îndeplinire a contractului.
Data și ora limită de depunere a ofertelor: 14.03.2023, ora 17.00

Teilen
Facebook
Twitter
Pinterest